Wypadek samochodowy

Co można zrobić jako świadek wypadku drogowego?

Według oficjalnych statystyk Policji, rokrocznie na polskich ulicach ma miejsce nieco ponad 30 tysięcy wypadków drogowych. Dużo większą szansę mamy jednak na byciu świadkiem kolizji drogowej, czyli zdarzenia, w którym jedynie doszło do uszkodzeń samochodów, a ludzie nie doznali urazów. Rok temu Policja dostała blisko 440 tysięcy tego typu zgłoszeń.


Jak zachować się w obu przypadkach? Co zrobić najpierw?
Jeśli jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji drogowej, która okazała się kolizją, to możemy udzielić pomocy związanej z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Należy także pomyśleć nad udrożnieniem ruchu ulicznego, zatem warto polecić poszkodowanym kierowcom odpowiednią firmę transportową.

Z kolei, jeśli w zdarzeniu została poszkodowana jakaś osoba, to najpierw należy zabezpieczyć okolicę (rozstawić np. trójkąty ostrzegawcze), by poszkodowanych i wypadków nie przybyło. Następnie oceń stan poszkodowanych i zawiadom odpowiednie służby ratownicze. Jeśli poszkodowani nie mają pulsu oraz oddechu, należy przeprowadzić resuscytację – 30 ucisków na 2 oddechy. Pierwszych kilka minut zwykle decyduje o przeżyciu poszkodowanych, zatem należy działać trzeźwo i sprawnie. Pamiętaj także o swoim bezpieczeństwie!

Dopiero po przyjeździe odpowiednich służb, można myśleć o usuwaniu skutków wypadku i ewentualnym skontaktowaniu się z firmą udzielającą pomocy drogowej. Nie trać zatem zimnej krwi podczas tego typu zdarzeń i reaguj pewnie oraz szybko.

Sprawdź naszą ofertę pomocy drogowej!

TOP